Informace pro vás

Doprava a platba

Doprava a platba


Pro doručení objednaného zboží můžete využít níže uvedené přepravní služby. Konkrétního přepravce si vyberete před finálním odesláním objednávky. O aktuálním stavu objednávky Vás budeme informovat pomocí e-mailu a SMS.

 

DOPRAVA - PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

DPD
- Expresní přeprava kurýrem.
- Zásilku můžete zaplatit při převzetí hotově či kartou.
- Obdržíte SMS i e-mail s informací o čase doručení.
- Pokud vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, doručí vám zásilku následující pracovní den.
- Zásilku můžete sledovat zde: Sledování zásilek
- Informační linka přepravce: +420 246 092 912

MOŽNOSTI PLATBY

Hotově
Platba v hotovosti u nás na prodejně.

Dobírka
Při platbě na dobírku zaplatíte zboží přepravci při převzetí zásilky.

GoPay
On-line platba kartou – okamžitá platba přes platební bránu GoPay
On-line bankovní převod – rychlý převod peněz z vaší banky.
GoPay peněženka – okamžitá platba přes vaši elektronickou peněženku.
SuperCash - platba kupónem, uhrazeným na terminálu Sazka, EuroPay nebo na přepážce České pošty.

Kontakty

Firma: Ondřej Rutkowski (PÁRA Z NAVIJÁKU)
Adresa: Tuhaň 39, 277 41 Kly, Česká republika
Zastupuje: Ondřej Rutkowski

Telefon ČR: +420 777 120 375
Telefon SK: +421 948 767 876
Email: rutondrej@seznam.cz
Web: www.paraznavijaku.cz

IČ: 71122559
DIČ: CZ7503123441
zapsán v živnostenském rejstříku č.j. 3970/ZIV/12/Heg/7105/3

 

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY PÁRA Z NAVIJÁKU
Provozovna - Otevřeno
Po-Pá: 9,00 - 18,00
So: 8,00 - 12,00

Adresa: Dolní Vinice 454, 277 41 Kly, Česká republika
Identifikační číslo provozovny: 1012084388

GPS: 50.3242244N, 14.5042328E

Ochrana osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Rutkowski, IČ 71122559 se sídlem Tuhaň 39, 277 41 Kly (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou - adresa: Tuhaň 39, 277 41  Kly, email: rutondrej@seznam.cz, telefon:777 12 03 75
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • účetní
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.10.2019

Jak odstoupit od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle nového občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a do 14ti dnů vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. ( Poštovné se nevrací.)

Adresa pro doručení - Ondřej Rutkowski, Rybářské potřeby Pára z navijáku, Dolní Vinice 454, 27741 Kly. 

Jak reklamovat zboží

Jak reklamovat zboží v několika krocích:

1. Dejte nám vědět (emailem, telefonicky) o vámi zjištěné vadě a popište nám, co nefunguje správně a jak se vada projevuje.

2. Zabalte vadné zboží včetně kompletního příslušenství a přidejte k němu kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a vaší zpáteční adresu, telefonní číslo a email. Dobře zabalenou zásilku nezapomeňte před odesláním viditelně označit nápisem "REKLAMACE".

3. Zašlete nám balík na adresu "Ondřej Rutkowski, Dolní Vinice 454, 277 41 Kly". Balík nesmí být zaslaný na dobírku! Pošlete ho doporučeně, ať máte doklad o tom, že jste ho zaslali.

4. Jakmile nám balík dorazí, ihned začínáme reklamaci řešit. Telefonicky Vám potvrdíme převzetí a sdělíme přibližný termín vyřízení reklamace.

5. Až bude reklamace vyřízená, odešleme vám zboží na adresu, kterou jste uvedli při reklamování zboží a samozřejmě na naše náklady.

 

Ondřej Rutkowski