A SHORT RIVER RUN

Pár momentů z rychlých popracovních výpadů na řeku Labe.