Jeden šupík ze Slovenska

Šupík ze slovenské řeky Hron, který měl krásných 18,70 kg.

Gratulujeme