BOILIES CUP 2017 - 20.4.-23.4.2017

BOILIES CUP 2017

 

místo závodu - Rybník v hume, Stará Ĺubovňa

datum 20.4.-23.4. 2017

PROPOZICE
20.4.2017 - o 16.00 hod - slávnostné otvorenie
20.4.2017 - o 16.30 - losovanie lovných miest
20.4.2017 - o 17.00 hod - presun na lovné miesta
20.4.2017 - o 18.00 hod - guláš, pivo, živá muzika
21.4.2017 - o 6.00 hod - začiatok pretekov
23.4.2017 - o 12.00 hod -ukončenie pretekov

 

Priebeh losovania
Losovanie bude prebiehať v 2 kolách:Prvé kolo - každý team so svojim poradovým číslom (podľa toho, v akom poradí sa prihlásili na preteky) si vylosuje číslo, ktoré určí poradie losovania.Druhé kolo - losovanie lovného miesto.

Ceny pro vítěze
1.miesto - 300 EUR + pohár + vecné ceny + putovný pohár
2.miesto - 200 EUR + pohár + vecné ceny
3.miesto - 100 EUR + pohár + vecné ceny
najvačěia ryba - pohár + vecné ceny
prvá bodovaná ryba - pohár + vecné ceny

Pravidlá pretekov
Spôsob a technika lovu: na ťažko (na položenú).
Bodovaná ryba: kapor, amur od 5kg.
Feeder košík je zakázaný!
Počas pretekov je zákaz používať akékoľvek živé nástrahy,method mix a partikel!
Povolený je lov iba na boilies.
Kŕmiť sa môže iba boiliesami a peletami.
Cena preteku je 150€ na team (team sa rozumie dvaja súťažiaci (pretekári) + jeden asistent, ktorý nie je povinný.
Štartovné je potrebné uhradiť do konca februara 2017 a to na číslo účtu:4019987376/7500 (do kolónky poznámka pri vklade napísať názovteamu). Následne potom je potrebné poslať mail na petojuhas@centrum.sk názov teamu a mená súťažiacich (asistenta).
Teamy, ktoré už štartovné uhradili a nebudú sa môcť z akýchkoľvek príčin dostaviť na pretek, musia túto skutočnosť oznámiť organizátorom a to najneskôr do 28.februara 2017. Bude im vrátene štartovné a nahradia ich náhradníci. Po tomto termíne sa štartovné už nevracia!
Počas súťaže nie je dovolené používať zavážacie loďky a člny. Je zakázané pred začatím súťaže kŕmiť.
Všetky teamy MUSIA stanovať a chytať LEN na vyhradenom lovnom mieste, ktoré si vylosoval.
Povolený je lov na 4 prúty - každý prút má povolený 1 háčik, ktorý musí byť bez protihrotu!
Pomocník (asistent) je plnohodnotný člen teamu.
Každú chytenú rybu až do príchodu rozhodcov je potrebné umiestniť do dostatočne veľkého prechovávacieho vaku. Po odvážení, ošetrení a zadokumentovaní sa ulovená ryba šetrne pustí späť do vody.
Váženie bude prebiehať priebežne, vždy ráno, na obed a večer.
Každý team musí mať v základnej výbave dostatočne veľkú podušku pod rybu, veľký podberák, prechovávací vak (6ks) a sprej na ošetrenie úlovku.
Ak chytená ryba uhynie, nepočíta sa do bodovania.
Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, lovec resp. člen teamu a jeden účastník pretekov z iného teamu.
Údaje o bodovaných rybách priebežne zaznamenáva rozhodca na Zoznam bodovaných rýb.
Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca, člen teamu.
Každý súťažiaci svojou registráciou potvrdzuje, že bude dodržiavať stanovené pravidlá a plne súhlasí s podmienkami súťaže!
Všetci zúčastnení súťažia na vlastné riziko a pred losovaním to potvrdia aj vlastným podpisom!
Organizátor neručí za zdravie a majetok zúčastnených súťažiacich!
Organizátor si vyhradzuje právo použiť materiál / fotografie, video /pre vlastnú prezentáciu preteku na webe!
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu!