3. ROČNÍK BOILIES CUP 2018

Plánovaný program pretekov

27.4.2018 o 16:00 hod slávnostné otvorenie,

27.4.2018 o 16:30 hod - losovanie lovných miest,

27.4.2018 o 17:00 hod - presun na lovné miesta,

27.4.2018 o 18:00 hod Guláš,pivo,živá muzika

28.4.2018 o 4:00 hod - začiatok pretekov,

01.5.2018 o 12.00 hod - ukončenie pretekov

Priebeh losovania

Losovanie bude prebiehať v 2 kolách:Prvé kolo - každý team so svojim poradovým číslom (podľa toho, v akom poradí sa prihlásili na preteky) si vylosuje číslo, ktoré určí poradie losovania.Druhé kolo - losovanie lovného miesto.

Pravidlá pretekov

1.Spôsob a technika lovu: na ťažko (na položenú)

2.Bodovaná ryba: kapor, amur od 5kg

3.Feeder košík je zakázaný!

Počas pretekov je zákaz používať akékoľvek živé nástrahy,method mix a partikel!

Povolený je lov iba na boilies.

Kŕmiť sa môže iba boiliesami a peletami.

7.Cena preteku je 150€ na team (team sa rozumie dvaja súťažiaci (pretekári) + jeden asistent, ktorý nie je povinný.

8.Štartovné je potrebné uhradiť do konca marca 2018 a to na číslo účtu:sk5275000000004019987376 (do kolónky poznámka pri vklade napísať názovteamu). Následne potom je potrebné poslať mail na petojuhas@centrum.sk názov teamu a mená súťažiacich.

9.Teamy, ktoré už štartovné uhradili a nebudú sa môcť z akýchkoľvek príčin dostaviť na pretek, musia túto skutočnosť oznámiť organizátorom a to najneskôr do 31.marca 2018. Bude im vrátene štartovné a nahradia ich náhradníci. Po tomto termíne sa štartovné už nevracia!

10.Počas súťaže nie je dovolené používať zavážacie loďky a člny. Je zakázané pred začatím súťaže kŕmiť.

11.Všetky teamy MUSIA stanovať a chytať LEN na vyhradenom lovnom mieste, ktoré si vylosovali,

12.Povolený je lov na 4 prúty - každý prút má povolený 1 háčik, ktorý musí byť bez protihrotu!

13.Pomocník (asistent) je plnohodnotný člen teamu.

14.Každú chytenú rybu až do príchodu rozhodcov je potrebné umiestniť do dostatočne veľkého prechovávacieho vaku. Po odvážení, ošetrení a zadokumentovaní sa ulovená ryba šetrne pustí späť do vody,

Váženie bude prebiehať priebežne, vždy ráno, na obed a večer,
16.Každý team musí mať v základnej výbave dostatočne veľkú podušku pod rybu, veľký podberák, prechovávací vak (6ks) a sprej na ošetrenie úlovku,

17.Ak chytená ryba uhynie, nepočíta sa do bodovania,

18.Počas váženia musí byť prítomný rozhodca, lovec resp. člen teamu a jeden účastník pretekov z iného teamu,

19.Údaje o bodovaných rybách priebežne zaznamenáva rozhodca na Zoznam bodovaných rýb.

20.Správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca, člen teamu.

21.Každý súťažiaci svojou registráciou potvrdzuje, že bude dodržiavať stanovené pravidlá a plne súhlasí s podmienkami súťaže!

22.Všetci zúčastnení súťažia na vlastné riziko a pred losovaním to potvrdia aj vlastným podpisom!

23.Organizátor neručí za zdravie a majetok zúčastnených súťažiacich!

Organizátor si vyhradzuje právo použiť materiál / fotografie, video /pre vlastnú prezentáciu preteku na webe!

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu!