SK - JEZERO JUR NAD HRONOM

Zdravým priaznivcov pari z navijáku. V tomto roku je táto moja vychádzka k vode už treťou v poradí,ale prvá ktorá sa niesla v znamení lovu rýb na produkty Pary z navijáku.Po prihlásení sa na stránku Para z navijáku a odoslaní objednávky na zaslanie ich produktov som sa nevedel dočkať kedy obdržím svoju objednávku a kedy už budem môcť vyraziť k vode a vyskúšať jej produkty.

Voľba padla na deň 11.3.2016 a na súkromné jazero (štrkovisko) Jur nad Hronom v obhospodarovaní občianským združením OZ-JURYB Jur nad Hronom.Táto voda je pre mňa veľmi známa a to z dôvodu,že som stálym členom tohto občianskeho združenia.Prvú boilu ktorú sme nastražili pod háčik bola Jahoda-Oliheň.Na druhú udicu som navliekol pod háčik dipovanú boiles ryba-oliheň.Ďalšie dve udice sme si nastražili na našu klasiku ktorou je tak často zaužívaná nástraha akou je u nás medová kukurica.Po dobre vykonanej príprave sme sa usadili pri svojom náčiní a začali sme z lovom.Boli sme nesmierne zvedavý ktorá z nastražených návnad sa ujme a bude pre tentoraz tá pravá.Na našej 12-hodinovej vychádzke sme sa na jej konci dozvedeli,že sa naša klasická nástraha dnes neosvedčila.Vzhľadom na to ,že sme prvý krát lovili na nástrahy z Para z navijáku sme boli celkom prekvapený,že sa nám viac osvedčila ako naša klasika.Na boiles Jahoda-oliheň sme zaznamenali dva zábery.Jedna ryba nám na túto nástrahu odpadla a druhá nám pretrhla vlasec z dôvodu v plávania do prekážky.Na Ďalšiu nastraženú boilu v dipe ryba-oliheň sme zaznamenali jeden záber a to od pekného Lieňa ktorý meral 50 cm.Vzhľadom na malí počet záberov za 12-hodinovú vychádzku sme boli spokojný.Pobudli sme v prírode,pekne si oddýchli a aj sme zaznamenali pár záberov a aspoň jednu ulovenú rybu.