PRVNÍ LETOŠNÍ VÝPRAVA NA NOVOU LOKALITU - 1. DÍL

Jak jsem již avizoval na konci loňska, letos vypouštím zahraničí a soustředím svou trochu volného času na rozlehlejší vodní plochy v Česku. Především to budou přehrady a právě ty, na kterých jsem ještě nikdy nerybařil.

Na jeden takový revír jsem dorazil uprostřed letošního května. Před samotnou výpravou se mi povedl uskutečnit výlet kolem této krásné lokality. Tím jsem získal prvotní informace o revíru. Zásadní pro mě bylo najít místo, kde sám dokážu dopravit nafouknutý člun k vodě.

Před samotnou výpravou jsem se pečlivě připravoval a plánoval, do jaké části přehrady zavítat. Bylo mi jasné, že skoro jeden den padne pouze na mapování dna, tudíž na samotný lov zbudou necelé 3 dny.

Je čtvrtek ráno, stojím na břehu přehrady a nakládám do Boatu výbavu. Připojuji první ze tří trakčních baterií a může se vyrazit. Humminbird nastavuji na široký signál (paprsek), dle potřeby pak přepínám na úzký (Down Imaging). Pozdě odpoledne mám vytipované tři místa s hloubkou od 3 do 4 metrů. Dvě jsou na vyvážku a jedno na odhoz (místo na odhoz si nachystám jako záložní, především na noc). --- pokračování v druhém dílu -- Josef Obůrka