2.RODINNÝ BOILIES CUP PÁRA Z NAVIJÁKU, DOLNOBARSKÝ RYBNÍK

Miesto konania pretekov Dolnobarský rybník v termíne od 24.07.2017 do 26.07.2017.

Maximálny počet tímov 13 chytá 48 hod. na vylosovanom lovnom mieste.

Cena štartovného na tím je 90€.

Tím v zložení 2+1 pomocník rybár – je plnohodnotný člen. Jeden povinný dospelý rybár a jedno až dve deti narodené v rokoch 2002 až v 2012.

Registrácia bude prijatá až po uhradení štartovného.
UPOZORNENIE!! V prípade neprítomnosti alebo odstúpenia od účasti štartovné nebude vrátené!
Počas preteku je možnosť objednať si jedlo z dvoch reštaurácií, ktoré robia rozvoz do areálu dolnobarského rybníka. Za poplatok je k dispozícii v rybárskom dome sprcha.
Viac informácií o rybníku nájdete na http://dolnobarskyrybnik.sk/o-rybniku/
Organizačné pokyny pre prihlásených na 1.rodinnyboiliescup@gmail.com
Organizátor: Erik Trubíni, Eva Olejárová, Jozef Marcinek

1.cena: 300 € + pohár, vecné ceny
2.cena: 200 € + pohár,vecné ceny
3.cena: 100 € + pohár,vecné ceny
Cena za najťažšiu ulovenú rybu: vecné ceny + ….
Cena za prvú ulovenú bodovanú rybu: vecné ceny + ….
Cena pre tím na poslednom mieste: …

Vecné ceny do pretekov venovali:

Pára z navijáku CZ/SK
Jozifish - Rybárske potreby Malinovo
Arapaima - Rybárske potreby Dunajská Streda
Szenzál - Rybárske potreby Dunajská Streda
Hobby - Rybárske potreby Dunajská Streda
Nahod.Sk - Rybárske potreby Sereď
Karpmania.Sk - Oblečenie pre rybárov

Finančnú hotovosť do pretekov venovali:

Gremi Klima s.r.o Žilina - Miloš Gregor

Víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou troch najväčších ulovených rýb.
24.07.2017 – 07:00 do 09:00 prezentácia tímov, spoločné občerstvenie raňajky
24.07.2017 – 09:00 do 09:30 losovanie miest
24.07.2017 – 09:30 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest, kŕmenie
24.07.2017 – 12:00 štart pretekov zvukovým signálom
26.07.2017 – 12:00 koniec pretekov zvukovým signálom, presun na hlavné stanovisko
26.07.2017 – 13:30 záverečné vyhodnotenie, spoločné občerstvenie obed

 

Pravidlá rybolovu:

Vnadenie je možné výlučne peletami a boiliesom (minimálny priemer 12mm).
Chytať je možné len na boilies, dumbell boilies, pop up, ( zigrig nie je povolený )
Maximálna dĺžka nadväzca 50cm, zákaz použitia šokovej šnúry.
Maximálny počet prútov na team-3 prúty.
Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
Je možné vopred si zarezervovať čln v limitovanom počte.
Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
Z člna je povolené sonarovanie, vnadnie, zavážanie a zdolávania.
Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
Používanie mokrých podložiek pod ryby je povinné. Minimálne rozmery podložiek s vyvýšeným okrajom 110×60 cm (vanička alebo vanička na nohách ).
Povinné 2ks husto tkaných prechovávacích sakov na zasakovanie rýb na nevyhnutný čas do príchodu rozhodcov.
Organizátori si vyhradzujú právo počas trvania pretekov kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.
Kŕmenie je povolené len boilesmi a peletami bez limitu. Zakázané je kŕmiť partiklom a kukuricou!
Kŕmenie z člnu je povolené.
Použitie obaľovacej pasty je povolené.
Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore.
Zdolávanie rýb z člnu je povolené.
Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov.
V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori.
Žrebovanie bude dvojkolové. V prvom kole budú tímy žrebovať poradie žrebovania do druhého kola podľa poradia uhradenia štartovného. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
V druhom kole losovania si tým vylosuje lovné miesto.
Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 13 tímov.
V prípade nepriaznivého počasia organizátori majú právo zakázať používanie člna z dôvodu ohrozenia zdravia a bezpečnosti – v krajnom prípade môžu byť preteky aj pozastavené na neurčitú dobu.
Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
Sú povolené svietiace bójky .
Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rybárskom dome!
Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas trvania pretekov, parkovenie je povolené len na vyhradených miestach.
Po ukončení lovu je povinný každý rybár upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
Bodované budú len kapry a amure nad 6 kg. Bodujú sa tri najťažšie ulovené ryby.
Pri ulovení prvých troch rýb nad 6 kg okamžite privolať rozhodcov.
Po ulovení ryby menšej ako 3 ryby zapísané v tímovej úlovkovej karte je tím povinný túto rybu okamžite vrátiť späť do vody!
Organizátorov treba privolať po ulovení sumca, šťuky alebo inej nebodovanej ryby s veľkou hmotnosťou!
Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom v úlovkovej karte tímu.
Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektoru alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
Váženie bude prebiehať priebežne počas celej doby pretekov.
Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podoberanie sa uskutoční po ukončení pretekov!
V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou bodovou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má väčšiu (rozumej ťažšiu) rybu.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel.
Registrácia mailom na 1.rodinnyboiliescup@gmail.com
Do mailu uviesť :

Názov tímu
mená pretekárov
rok narodenia
Informácie o úhrade štartovného uvediem do mailu.