Kaprařský závod - pískovna Veselá u Mnichova Hradiště

Kaprařský závod - pískovna Veselá u Mnichova Hradiště

Termín: 24.3. – 27.3.2022
Registrace: 24.3.2022 od 15 do 17 hodin
Losování lovného místa: 24.3.2022 v 17 hodin
Start a konec lovu: 25.3.2022 v 7hodin – 27.3.2022 12 hodin, ve 13 hodin vyhlášení závodu
Počet týmů: 16 týmů
Startovné: 7700,- Kč/tým
Úhrada startovného: 100% do 2.2.2022 na účet číslo: 2065905002/5500

Pozor: Pokud nebude uhrazena záloha ve výši 100 procent z ceny startovného v termínu, bude na místo tohoto týmu přizván do závodů tým náhradní!!!

Ceny:
1. místo:   25 000,- Kč* + věcné dárky
2. místo:   15 000,- Kč* + věcné dárky
3. místo:   7000,- Kč* + věcné dárky
4. až 16. místo:   věcné dárky
Nejtěžší ryba závodu:   3 000 Kč*

*Ceny jsou platné při přihlášení nejméně 15-ti týmů. V případě přihlášení menšího počtu týmů se bude výše cen odvíjet od počtu přihlášených týmů. Ceny neklesnou u 1.-3. místa pod cenu startovného. V případě, že nedojde k přihlášení min. 10-ti týmů, bude závod zrušen a startovné vráceno.

Pravidla lovu:
Závodit budou dvou až tříčlenná družstva na 4 pruty.
Max. počet týmů: 16
Délka závodu: 52 hodin nonstop
U každého týmu se hodnotí 3 nejtěžší ryby (lze měnit v průběhu závodu při ulovení ryby vyšší hmotnosti) bodovaná ryba : kapr, amur

- používání komerčně vyráběné plněné podložky (minimálně 50x110 cm a podběráku s rameny min. 100 cm)
- zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce (možno nahradit šokovým silonem, flourocarbonem popř. olověnou šňůrou)
- zakázáno zavážení člunem nebo zavážecí loďkou
- lov pouze na odhozu
- krmení pouze kobrou, prakem, zakázány: vnadící košíček a raketa
- nástraha pouze boilie, pelety nebo uměle nástrahy, vnadit pouze peletami a boilie
- dodržování fair-play

Pokud dojde ke shodnému výsledku v soutěži o nejtěžší úlovek, rozhodne čas ulovení. Při porušení pravidel bude tým napomenut. Při opětovném porušení či hrubém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez náhrady! Závodníci startují na vlastní nebezpečí, zodpovídají za své jednání a vybavení! Přihlášením do závodu z důvodu získání rezervace dávají týmy a jejich závodníci pořadateli souhlas ke zveřejnění jména a příjmení z důvodu prezence. Zaplacením startovného dávají týmy, závodníci souhlas k fotografování, pořizování záznamu pro potřeby pořadatele.
Článek do novin, na web, na fcb, DVD pro samotné závodníky. Dále pak dávají pořadateli souhlas ke zveřejnění jména a příjmení z důvodu prezentace a následného vyhodnocení závodu.
Změna pravidel vyhrazena.

- bodovaná ryba: kapr, amur od 4 kg
- každé vážení ryby probíhá pod dohledem rozhodčího, který po namočení saku a umístění ryby do něj, rybu zváží a zapíše a poté je ryba zpět vpuštěna do vody bude pokaždé odečítat od navážené hodnoty
- kontaktní osoba pro přihlášení na závody: Josef Jozífek 776336984

registrace na email jefrs666@seznam.cz