Závody Big 4 Carp Cup jezero Borek (4dny, 23ha, velké sektory)

Big 4 Carp Cup jezero Borek (4dny, 23ha, velké sektory)
Lokalita: Jezero Borek (u St. Boleslavi)

Datum konání: 1.9 – 4. 9. 2022 (ČT - NE)
Závod 18 - ti týmů (2 - 3 členných)

Při závodě bude možnost využívat loď ke zdolávání, mapovaní, krmení a umístění bójí.
Několik člunů bude možno zapůjčit přímo na místě (cca 7ks).
Vlastní lov bude prováděn odhozem ze břehu na 4 pruty. V dostatečně velkých sektorech cca 1ha každý tým.

Startovné: 11 000kč / tým

Kontakt: tel:
732 147 525, 774 091 611
e-mail: v.mop@seznam.cz, tsucharda@vakmb.cz

Registrace teamu + Startovné:
Startovné je 11 000Kč / 2-3 členný tým
Při registraci zaslat: ,,K´´ kapitán týmu, název týmu, jména - členové, kontakt na kapitána.
Registrace na startovní listinu proběhne až po zaplacení zálohy ve výši 50% startovného nejpozději 14 dní od přijetí přihlášky do závodu.
100% startovného je potřeba uhradit nejpozději do 30. 5. 2022.
V případě že, tak tým neučiní, bude znovu kontaktován a bude muset obratem doplatit startovné do 2 dnů. Pokud tak neučiní, bude jeho registrace zrušena s možností navracení výše zálohy, ze které bude odečteno 1000 Kč jako pokuta za nedoplacení startovného. Vyřazený tým bude nahrazovat tým náhradní.
Pokud tým registraci sám odhlásí s dostatečným předstihem a to je nejpozději do 30. 6. 2022, bude mu vrácena záloha 50%, v případě již uhrazeného celého startovného bude navráceno 100%.V případě pozdějšího termínu odhlášení bude počítán storno poplatek 2000kč a navraceno bude 9000kč.

Zálohy nebo celé startovné zasílejte na:

Bankovní účet: 301677808/0300 (ČSOB)

Název týmu bude uveden ve zprávě pro příjemce.

Po připsání peněz na účet bude tým informován.
Startovní listina bude uzavřena po 18-ti registrovaných týmech + 8 náhradních (pod čarou).
V případě odhlášení některého týmu budou osloveni podle pořadí následující náhradní týmy.
V případě nenaplnění dostatečné kapacity závodních týmů nebo z důvodů COVID-19 opatření si organizátor vyhrazuje právo závod přesunout nebo zrušit. Každému týmu bude podle jejich žádosti startovné vráceno nebo přesunuto na nový termín v plném rozsahu.

Ceny:
Výhry budou předány při vyhlášení vítězů cca 2h po ukončení závodu

1. Místo – 30 000+ poháry 2ks+ věcné ceny
2. Místo – 20 000+ poháry 2ks+ věcné ceny
3. Místo – 10 000+ poháry 2ks+ věcné ceny
Nejtěžší ryba – 2 000 + pohár 1ks Pro lovce
Vítězové sektoru A, B, C – 2000 + pohár 1ks + věcné ceny
Bonus: Tým, který překoná součtem 4 bodovaných ryb 80kg - pohár 2ks+ (věcná cena)

Popis revíru:
Soukromý rybářský revír Jezero Borek se nachází ve Středočeském kraji, v katastru obce Borek nad Labem, necelé 3 km od Staré Boleslavi směr Mělník, přibližně 15 km severovýchodně od Prahy.
Samotné jezero má rozlohu cca 23 ha a vzniklo počátkem 90.let minulého století jako důlní propadlina po těžbě písků a štěrkopísků. Dno je zde písčité a kamenité, dosti členité s hloubkami od jednoho do devíti metrů s mnoha terénními nerovnostmi, zatopenými stromy, keři a vegetací.
Jezero je velmi dobře zarybněné, obsádku tvoří zejména kapr a amur, ale najdete zde i ostatní druhy ryb jako jsou štika, candát, sumec, okoun, úhoř, tolstolobik, bolen, lín atd. Rybolov probíhá formou "Chyť a pusť“, přičemž se loví pouze amur a kapr (obě tyto ryby jsou zde zastoupeny i jedinci nad 20+ kg) .
Lovná místa se pravidelně udržují a vylepšují tak, aby výsledek uspokojil jak rybáře, kteří vyhledávají a upřednostňují soukromí v krásném přírodním prostředí, tak i rybáře "náročnější", kteří upřednostňují komfortnější způsob rybaření. Především je však kladen důraz na to, aby si všechny skupiny rybářů odnesli od našeho Jezera nezapomenutelné zážitky jak z lovu zejména trofejních ryb, tak i ze samotného příjemně stráveného pobytu a odpočinku v krásné přírodě. V roce 2013 byla dokončena výstavba klubovny s kompletním sociálním zázemím.

HARMONOGRAM ZÁVODU:

ČT Příjezd + prezence: 9-10h
Losování + rozprava: 10h -11h
Přesun na lovná místa: 11h – 13h
Příprava k lovu: 13h – 15h (bójky, mapování, krmení)
Start závodu: 15h
PÁ Závod
SO Závod
NE Konec závodu: 9h
Balení + přesun na vyhlášení: 9 - 11h
Vyhlášení výsledků: 11:30h

Losování
V prvním kole se bude losovat podle pořadí, ve kterém byly obdrženy přihlášky.
V prvním kole si každý tým vylosuje pořadí, ve kterém půjde losovat do druhého kola své závodní místo. Druhé kolo losování - lovná místa.
Pokud registrovaný tým nedorazí na losování včas, bude za něj místo vylosováno rozhodčím.

HODNOCENÍ ÚLOVKŮ:
Bodovanou rybou je kapr a amur přesahující váhu 7kg. Hodnotí se součet váhy čtyř nejtěžších ulovených ryb po celou dobu závodu. S tím, že úlovky se mohou neomezeně přepisovat (v případě, že už mám 4 pozice plné a chytnu rybu větší než některou z nich, mohu nejmenší rybu ze čtyř přepsat).
Úlovky budou zváženy ve vážících taškách, které si vždy přinesou rozhodčí.
Vážení a zápis úlovků je prováděno za přítomnosti a proti podpisu některého z rozhodčích a osoby z daného týmu. Po zvážení a zapsání musí být ryba co nejrychleji vrácena vodě v přítomnosti rozhodčího.
Uchovávání úlovků je povoleno v eko sacích, a to max. dva úlovky v jednom saku a po nezbytně nutnou dobu (co nejkratší). Je nutné volat ihned rozhodčího a ten v nejbližší možné době úlovek přijde zvážit.
V průběhu závodu bude podle časových možností rozhodčích a organizátora zveřejněno pořadí týmů (na konci každého dne nebo v případě výrazné změny v pořadí).
Po vyhlášení bude veřejně umístěna úlovková listina s jednotlivými výsledky k nahlédnutí.

VÝBAVA:
Člun s elektromotorem nebo pádly + doporučujeme používat záchrannou vestu.
Pokud nebude některý tým disponovat člunem, bude mu na místě bezplatně zapůjčen nafukovací rybářský člun, plastová loď … bez možnosti výběru (7ks). Tuto skutečnost je nutné předem oznámit při registraci.
Na některá místa je možné se dostat pouze přes vodu. Týmy z těchto míst dostupných jen přes vodu budou na začátku a na konci závodu převezeny i s vybavením velkou 6m lodí s motorem.
Každý tým bude disponovat minimálně jedním člunem pro vlastní potřebu po dobu závodu, buď zapůjčeným, nebo svým.

Podle individuálního uvážení nebo taktiky značení lovného místa - Tyčová bójka s osvětlením (v nejhorším případě bude umístěno chemické světlo -lámací tyčka na konec bójky).

Dezinfekce na ryby (možno zakoupit na místě – před vypuštěním bude v případě poranění ryba ošetřena).

3x eko sak – bude použit pouze v krajním případě, a to zejména, bude-li chyceno více ryb zároveň a bude tedy nutné po nezbytně nutnou dobu počkat na rozhodčího.

KRMENÍ:
Je zakázáno používat jakoukoliv živou nástrahu a návnadu a jejich napodobeniny (červi, žížaly…) výjimkou jsou pouze boilies zarážky připomínající červa….

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení.
Množství návnady je neomezeno – potřeba vnadit rozumně (bude probráno před začátkem závodu).
Partikl nesmí být suchý, pouze uvařený - měkký.

PRAVIDLA:
Jednotlivé sektory budou zřetelně vytyčeny výsečí na břehu a konzultací s rozhodčími - nemusí být kolmo ke břehu.
Každý tým může chytat na 4 pruty s jedno-háčkem bez protihrotu a únikovou montáží.
ZÁKAZ POUŽÍVAT VLASTNÍ PODBĚRÁKY A PODLOŽKY. (Toto vybavení bude po dobu závodu zapůjčeno na místě).
Zákaz používání pletených šňůr jako tzv. šokovky, odhozovky!
Může být použit pouze silon nebo fluocarbon.
Kmenový vlasec doporučen alespoň 0,30mm (vzhledem k velikosti ryb a překážkám ve vodě)
Olověné šňůrky před koncovou montáží povoleny (úniková montáž).
Zákaz používání pevných koncových montáží.
Návazce nesmí být vyrobeny ze slabých pletených šňůrek (např. na přívlač…), ale z návazcových kaprářských k tomu určených materiálů.
Zig rig povolen - pouze silon nebo fluorocarbon, neomezená délka návazce.
Každý tým musí mít u sebe povinně člun (vyproštění z vázky, zdolání ryb…)
Člun nesmí vjet do sousedního sektoru, v takovém případě může být podán protest poškozeného týmu rozhodčímu (nemusí), při uznání protestu by úlovek nebyl započítán do výsledků. Při častém opakování a oprávněných protestech bude udělena žlutá karta. Při zdolávání používejte i el. motor, nebo druhý člen týmu pádla, nenechte se volně unášet větrem,rybou do sousedního sektoru.
Doporučuje se použití tzv. Back-leadu – zátěž umístěna mezi břehem a koncovou montáží (není povinné).

Zákaz používání jiných než tyčových bójek k označení lovného místa. Pouze v případě mapování, krmení ve větru možnost použít H-bójku na dobu nezbytně nutnou (10min max.)

Při požívání alkoholu nedoporučujeme vstupovat na člun nebo se plavit pod vlivem alkoholu po vodě za jakýmkoliv účelem. Každý účastník jedná na vlastní nebezpečí.

Člun slouží ke zdolávání ryb, krmení nebo mapování dna.

Krmení ze člunu, případné přemísťování bójky, mapování apod. budou v průběhu závodu prováděny pouze od 10-12h dopoledne nebo 16-18h odpoledne.
Ze břehu je povolené krmení prakem, lopatkou nebo kobrou po celý den.
Montáž bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od hraniční linie vlastního sektoru tak, aby nedocházelo k narušování sousedních sektorů při záběru a zdolávání.
Zákaz používání spomb, raket a podobných příslušenství, které létají do vody spolu s návnadou.
Zákaz používání zavážecích lodiček a dronů.
Ke zmapování dna lze použít také echolot, deeper a různé sonary, a to v určených hodinách pro mapování, kterýkoliv den závodu.

Do startu závodu budou pruty s nástrahami nenahozené.
Během závodu bude losovat jeden z týmů, číslo lovného místa, na kterém bude překontrolován jeden nastražený prut. Los a následná kontrola budou zdokumentovány videozáznamem pro případné další dohady – (kontrola háčků bez protihrotu, bezpečnostní montáž úniková)
Bivak bude postaven mimo cestu, která prochází za lovnými místy.
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě a ostatním účastníkům závodu. Zvažte i případný psí doprovod, není vhodné, aby během závodů obtěžoval sousední týmy svým chováním.
Je přísně zakázáno poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat otevřený oheň (na zemi), hlučné chování nebude tolerováno (hlasitá hudba, řev, opilost….). První napomenutí rozhodčími žlutá karta, druhé napomenutí rozhodčími červená karta a vyloučení ze závodu. Bez vrácení startovného.
Po ukončení závodu je každý povinen si odvézt odpadky ze svého místa domů.
Případné návštěvy budou hlášeny předem rozhodčím, nebo pořadateli - jejich automobil bude umístěn na centrálním parkovišti (u klubovny). Za nedodržení bude udělena žlutá karta!
Každý tým je povinen seznámit návštěvu se zákl. pravidly o pohybu v sektoru a cestě kolem atd. Průchod sektorem je možný POUZE s dovolením týmu, jenž se nachází v daném sektoru. Za sektory vede cesta, která je pro tyto situace vhodná.
Z důvodu bezpečnosti - za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit nebo zakázat vyplutí na vodu.

!!! Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí !!!
Případná vzniklá škoda např. vlivem počasí nebo dalšími okolnostmi nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ní nenese žádnou odpovědnost.
Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu, jsou povinni tuto škodu nahradit a nesou za ní vlastní zodpovědnost. (např…poškození vypůjčeného člunu, vypůjčeného vybavení by bylo řešeno individuálně)

Jakýkoliv protest musí být podán neprodleně v aktuální okamžik, aby bylo možné jej řešit, rozhodčímu nebo pořadateli za poplatek ve výši 2.000,- V případě prokázání oprávněného protestu bude poplatek navrácen. Při hrubém porušování jakýchkoliv pravidel bude tým nekompromisně diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Rybolov při závodě bude prováděn z velké části dle rybářského řádu Jezera Borek, ne však úplně doslovně. www.jezeroborek.cz/rybarsky-rad/

Občerstvení + zázemí:
Točené pivo (částečná možnost roznášky, podle časových možností) po dohodě
Teplé jídlo (dovoz z blízké restaurace) podle množství atd. můžeme zařídit
Wc v klubovně + suchý záchod kolem revíru
Sprcha - možnost individuálně za poplatek 50kč/os
Automobil - na lovném místě 100kč/den (platí každý individuálně při začátku)
- V případě že účastník vyloží věci na začátku závodu na lovném místě a automobil odveze zpět na centrální parkoviště ke klubovně cca 1km – 10min pešky po upravené cestě, nic neplatí

 

V případě nejasností či dotazů volejte rozhodčím

ZÁVĚR:

Úhradou startovného každý účastník souhlasí s nastavenými pravidly a bezpečnostními doporučeními (záchranná vesta, alkohol a plavba na lodích…), dle výše uvedených propozic.

Při porušení pravidel může být celý tým nebo jednotlivec diskvalifikován bez návratu startovného.
Svým podpisem každý účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR.
Během závodu mohou být pořízeny fotografie a videozáznam, které mohou být dále využity (propagace, reklama na další ročník atd.)

Pořadatel si vyhrazuje právo v nutném případě upravit pravidla v době závodu.

V případě problémů spojených s nařízením Covid 19 si organizátor vyhrazuje právo na zrušení závodu nebo přesunutí na jiný termín. V tomto případě bude startovné možno navrátit v plné výši. (řešeno individuálně)